Den 30. August, opplevde verden en nedetid som kan ha vært historiens lengste. Søndag kveld gikk store ISP’er i både USA og Europa ned. Dette førte til at mange nettjenester og private hjem ble berørt. Våre kunder opplevde en nedetid på ett minutt på sine nettsteder og systemer, og dette er vi stolte over. Vi fikk med dette testet hvordan våre backup og redundecy systemer fungerer i et ekte scenario. Vil også legge til at ingen data gikk tapt under hendelsen.

Les mer om hendelsen her: https://itavisen.no/2020/08/31/den-storste-nedetiden-i-nettets-historie-kan-ha-skjedd-i-gar-tok-syv-timer-a-fikse/